Petanque Hallen Limfjorden

Petanque Hallen

Limfjorden

Petanque Hallen

Limfjorden

Petanque Hallens adresse er Gærupvej 11, Gærup 7752 Snedsted. Der er anlagt 10

Petanquebaner på samme måde som til udendørs baner med stenmel, der er plads til

40 personer på disse baner.

 

Bygningen ejes af Søren Goul, og Petanque Hallen med toiletter og kantine er lejet

af 7 petanqueklubber fra Thy: Thisted, Sjørring, Snedsted, Hurup, TFI - Hørdum, Agger og Sundby, disse klubber kalder sig Petanque Hallens Venner.

 

Der er nedsat et udvalg fra disse klubber og denne udvalg driver Petanque Hallen og

står for udlejningen af Hallen til andre Petanqueklubber i Thy, Mors og Salling.

 

Petanque Hallen bliver brugt til træning og stævner i vinterhalvåret fra 1/10-1/4.

 

Pris for 1 års sæsonkort til Hallen er 225 kr. inkl. 1 kop kaffe hver gang man er til

træning.

 

Medlemskab for 1 dag er 20 kr. for ca. 3 timer.

 

Ønskes yderlige oplysninger vedrørende leje af baner så kontakt formanden for

Petanque Hallen 

 

 

 

Rose Klausen

Møllevangen 14. 7752 Snedsted

Tlf. 97935303   eller   Mail.  rose-karl@altiboxmail.dk

Tekstboks: Petanque Hallen
Tekstboks: Startside

Navne

Point

+

-

Inger Skalshøj & Kristian F. Poulsen

3

51

32

Niels Sørensen & Bodil Bertelsen

3

41

34

Ingerlis Jørgensen & Inga Nielsen

2

43

40

Gunnar Jonasen & Ketty Jonasen

2

36

38

Per Andersen & Bent Hyldahl

2

43

48

Nethe Andersen & Konrad Iversen

0

30

52